Vereinsmeisterschaft 2023/24

Teilnehmerliste (DWZ Stand: 20.08.2023)

Teilnehmer.jpg

 

Auslosungen Gruppe 1

 

Runde 1 (Frist: 29.09.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Thorsten Wagner 1. Pascal Berkle 0 - 1 (0,5 - 1,5)
5. Noah Cheng 2. Ortwin Pätzold 1 - 0 (2 - 0)
4. Matthias Wagner 3. Alphons Schiffer ½ - ½ (1 - 1)

Runde 2 (Frist: 24.11.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
4. Matthias Wagner 6. Thorsten Wagner ½ - ½ (1 - 1)
3. Alphons Schiffer 5. Noah Cheng 1 - 0 (2 - 0)
2. Ortwin Pätzold 1. Pascal Berkle 0 - 1 (0 - 2)

Runde 3 (Frist: 26.01.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Thorsten Wagner 2. Ortwin Pätzold  
1. Pascal Berkle 3. Alphons Schiffer  
5. Noah Cheng 4. Matthias Wagner  

Runde 4 (Frist: 22.03.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
5. Noah Cheng 6. Thorsten Wagner  
4. Matthias Wagner 1. Pascal Berkle  
3. Alphons Schiffer 2. Ortwin Pätzold  

Runde 5 (Frist: 31.05.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Thorsten Wagner 3. Alphons Schiffer  
2. Ortwin Pätzold 4. Matthias Wagner  
1. Pascal Berkle 5. Noah Cheng  

 

 

Auslosungen Gruppe 2

 

Runde 1 (Frist: 29.09.2023)

Nr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Günther Klughardt 1. Jochen Haupt ½ - ½ (1 - 1)
5. Werner Rost 2. Klaus Jödden 0 - 1 (0,5 - 1,5)
4. Thorsten Müller 3. Werner Friedrich 0 - 1 (0,5 - 1,5)

Runde 2 (Frist: 24.11.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
4. Thorsten Müller 6. Günther Klughardt 1 - 0 (2 - 0)
3. Werner Friedrich 5. Werner Rost 0 - 1 (0 - 2)
2. Klaus Jödden 1. Jochen Haupt 1 - 0 (1,5 - 0,5)

Runde 3 (Frist: 26.01.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Günther Klughardt 2. Klaus Jödden  
1. Jochen Haupt 3. Werner Friedrich  
5. Werner Rost 4. Thorsten Müller (0 - 1) 2.Partie fehlt noch

Runde 4 (Frist: 22.03.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
5. Werner Rost 6. Günther Klughardt  
4. Thorsten Müller 1. Jochen Haupt  
3. Werner Friedrich 2. Klaus Jödden  

Runde 5 (Frist: 31.05.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Günther Klughardt 3. Werner Friedrich  
2. Klaus Jödden 4. Thorsten Müller  
1. Jochen Haupt 5. Werner Rost  
 

 

Auslosungen Gruppe 3

 

Runde 1 (Frist: 29.09.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Anja Späth 1. Manuel Sander 0 - 1 (0 - 2)
5. Khalid Abdul Baqui 2. Burkhard Möller 0 - 1 (0,5 - 1,5)
4. Gerald Kirste 3. Bernd Dossen-Horn 1 - 0 (1,5 - 0,5)

Runde 2 (Frist: 24.11.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
4. Gerald Kirste 6. Anja Späth + - - (2 - 0)
3. Bernd Dossen-Horn 5. Khalid Abdul Baqui ½ - ½ (1 - 1)
2. Burkhard Möller 1. Manuel Sander - - + (0 - 2)

Runde 3 (Frist: 26.01.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Anja Späth 2. Burkhard Möller + - - (2 - 0)
1. Manuel Sander 3. Bernd Dossen-Horn  
5. Khalid Abdul Baqui 4. Gerald Kirste  

Runde 4 (Frist: 22.03.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
5. Khalid Abdul Baqui 6. Anja Späth  
4. Gerald Kirste 1. Manuel Sander  
3. Bernd Dossen-Horn 2. Burkhard Möller + - - (2 - 0)

Runde 5 (Frist: 31.05.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
6. Anja Späth 3. Bernd Dossen-Horn  
2. Burkhard Möller 4. Gerald Kirste - - + (0 - 2)
1. Manuel Sander 5. Khalid Abdul Baqui  

 

 

Auslosungen Gruppe 4

 

Runde 1 (Frist: 29.09.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
1. Franz Jörg Lukes 8. Johan Schorn 1 - 0 (2 - 0)
2. Peter Zerres 7. Irina Nitosova ½ - ½ (1 - 1)
3. Ralf Zerres 6. Luzian Kott ½ - ½ (1 - 1)
4. Christa Zerres 5. Britta Boguslawski 0 - 1 (0 - 2)

Runde 2 (Frist: 24.11.2023)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
8. Johan Schorn 5. Britta Boguslawski 1 - 0 (2 - 0)
6. Luzian Kott 4. Christa Zerres 1 - 0 (2 - 0)
7. Irina Nitosova 3. Ralf Zerres 0 - 1 (0 - 2)
1. Franz Jörg Lukes 2. Peter Zerres 1- 0 (1,5 - 0,5)

Runde 3 (Frist: 12.01.2024)*

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
2. Peter Zerres 8. Johan Schorn  
3. Ralf Zerres 1. Franz Jörg Lukes 1 - 0 (2 - 0)
4. Christa Zerres 7. Irina Nitosova 0 - 1 (0 - 2)
5. Britta Boguslawski 6. Luzian Kott  

Runde 4 (Frist: 16.02.2024)*

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
8. Johan Schorn 6. Luzian Kott  
7. Irina Nitosova 5. Britta Boguslawski  
1. Franz Jörg Lukes 4. Christa Zerres  
2. Peter Zerres 3. Ralf Zerres  

Runde 5 (Frist: 22.03.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
3. Ralf Zerres 8. Johan Schorn  
4. Christa Zerres 2. Peter Zerres  
5. Britta Boguslawski 1. Franz Jörg Lukes  
6. Luzian Kott 7. Irina Nitosova  

Runde 6 (Frist: 26.04.2024)*

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
8. Johan Schorn 7. Irina Nitosova  
1. Franz Jörg Lukes 6. Luzian Kott  
2. Peter Zerres 5. Britta Boguslawski  
3. Ralf Zerres 4. Christa Zerres  

Runde 7 (Frist: 31.05.2024)

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis (Brettpunkte)
4. Christa Zerres 8. Johan Schorn  
5. Britta Boguslawski 3. Ralf Zerres  
6. Luzian Kott 2. Peter Zerres  
7. Irina Nitosova 1. Franz Jörg Lukes  

 

  * andere Frist als in den anderen Gruppen